تجهیزات برق و ایمنی

قیمت و خرید انواع تجهیزات برق و ایمنی و .........
ادامه مطلب 

ايمني برق

در صنعت برق اگر ايمني رعايت نشود ، خطر برق گرفتگي نیز حتمي است. بنابراين قبل از دست زدن به سيم يا ادوات برقي جهت تعمير و يا هر گونه بازرسي بايستي حتماً جريان برق در مدار قطع بوده و مطمئن باشيد كه جريان برق  نیز وجود ندارد و آزمايش وجود يا عدم وجود جريان برق توسط فازمتر صورت ميگيرد.

مقاومت الكتريكي :

مقاومت در برابر جريان الكتريسيته را مقاومت الكتريكي نامیده می شود. و واحد اندازه گيري آن نیز اهم مي‌باشد.جدول زير مقاومت بدن انسان را در مقابل جريان الكتريسيته نشان مي‌دهد.

مقاومت بر حسب اهم اجزاي بدن

100000 تا 600000 پوست خشك

1000 پوست خيس

400 تا 600 دست و يا اندام داخلي

100 گوش تا گوش

سيستم ارت وسايل برقي :

ازآنجائي كه مقاومت سيم در برابر جريان برق از مقاومت بدن انسان كمتر می باشد چنانچه دستگاه برقي ما بوسيله يك سيم به زمين وصل گردد ، جريان برق از طريق اين سيم به زمين منتقل خواهد شد.دستگاههاي برقي سيار نیز بوسيله سيمي كه در دو شاخه آن تعبيه شده به پريز مخصوص متصل مي شود. براي دستگاهها و سازههاي بزرگ بايد تمامي كابلها به يك نقطه به نام چاه ارت EARTH PEAT نیز متصل گردند.

پاره‌اي از اصول اوليه ايمني برق :

1. قبل از شروع تعمير وسايل برقي حتماً مجوز لازم را اخذ نمائيد.

2. قبل از شروع به كار (تعمير) كليد اصلي برق شبكه را قطع نموده است و درب جعبه تقسيم را قفل کنید.

3. چنانچه امكان قفل كردن جعبه وجود نداشته باشد، با در آوردن فيوز جريان را قطع کنید.

4. در صورت امكان برچسب تعميرات زده شود.

5. فقط برقكاران اجازه كار بر روي شبكه يا دستگاه ها را نیز دارند.

6. تمامي دستگاههاي برقي بايد داراي سيم ارت باشند.

7. تمامي كابلهاي معيوب بايد تعويض گردند.

8. از هر كابل فقط يك انشعاب گرفته شود.

9. تمامي دستگاهها نیز بايد دو شاخه داشته باشند.

10. براي تعمير يك وسيله برقي حتماً بايد دو شاخه آنرا در آوريد.

11. در كارهاي برقي هيچگاه شانسي عمل نكنيد.

12. هيچگاه دو شاخه را با كشيدن كابل از پريز نیز جدا نكنيد.

13. هرگز يك سيم برق لخت را لمس نكنيد.

14. در زمان حفاري اگر به كابل برقي برخورد نموديد نیز قبل از هر كاري به مسئولين اطلاع دهيد.

15. توجه داشته باشيد كه كار در زمين هاي مرطوب با وسايل برقي مي تواند منجر به برق گرفتگي گردد.

16. فقط دستگاههايي كه ولتاژ آنها كمتر از 25 ولت باشد ، خطر برق گرفتگي در آنها نیز كاهش يافته است.

17. كابلهاي برق كه در مسير عبور و مرور وسائط نقليه هستندرا حتماً بايد از درون يك لوله يا چيزي شبيه آن عبور داد.

18. براي هر دستگاه فيوز مناسب را استفاده نموده و فيوزهاي سوخته را براي استفاده مجدد اصلا سيم پيچي نكنيد.

19. هيچگاه كابل دستگاهي كه گير كرده را با فشار نكشيد بلكه به آرامي آنرا رها كنيد.

20. توجه داشته باشيد كه آتش سوزي ناشي از برق را فقط بايد با گاز يا پودر خاموش نمود ، استفاده از آب خطرناك می باشد.

21. در صورتي که قبل از شروع تعميرات ، محيط ايمن سازي مي‌شود بايد پس از اتمام عمليات و برقرار کردن مدار و  علائم هشدار دهنده و بطور کلي تجهيزات ايمني‌ سازي محيط برداشته شود .

اقداماتي كه براي نجات شخص برق گرفته مي توان انجام داد عبارتست از :

1- قطع مدار برق

2- رها کردن شخص برق گرفته از مدار

3- تنفس مصنوعي

4- رساندن به پزشک

مرگ در اثر برق گرفتگي معمولاً نتيجه مستقيم دو چيز می باشد :

ý بهم ريختن كار منظم قلب

ý متوقف شدن دستگاه تنفس

يك تماس جزئي با سيم يا وسايل برقي انسان را به سرعت نابود ميكند و چنانچه مسير برق گرفتگي از سمت چپ بدن يا از سمت سر باشد خطرناك تر می باشد.

مسئله مهم در برق گرفتگي تنفس مصنوعي مي باشد كه بايد در كمتر از 3 دقيقه پس از برق گرفتگي با انجام اين كار جريان تنفس را نیز به حالت عادي بازگردانيم.

مصدوم را به پشت بخوابانيد و بلوز كار يا كت خود را تا كنيد و با قرار دادن آن زير شانه ، بطوري كه سر به عقب كشيده گردد ، پهلوي سر مصدوم قرار گيريد و تنفس مصنوعي و ماساژ قلبي انجام دهيد.

Electrical safety

-بخش HSE : بخش تدوين کننده دستورالعملها و قوانين HSE در کارخانجات و ناظر براجرای آنها .

واحد HSE : واحد اجرای قوانين و دستورالعملهای HSE نیز در کارخانه .

منظور از حفاظت افراد دربرابر تماس مستقيم که در اين مبحث مطرح می گردد ، کليه مقررات و قوانينی می باشد که برای حفاظت پرسنل از خطراتی که در هنگام لمس تجهيزات برقدار ممکن است نیز پيش بيايد .

حداکثر ولتاژ ايمن به ولتاژ اسمی گفته می شود که در بين هاديها از 42 ولت و در بين سيمهای فاز و نول مدارها از 24 ولت تجاوز نکند . در مورد مدارهائی که زير بار نيستنداين مقادير به ترتيب نبايد از 50 و 29 ولت نیز تجاوز نمايد (موثرترين نتيجه فرکانس 60-50 هرتز خواهد بود . )

ولتاژ تماسی نیز بخشی از ولتاژ نشتی يا ولتاژ تخليه شده به زمين می باشد که ممکن است در معرض تماس افراد قرار گيرد .

اتصال زمين يا سيستم ارت عبارت است از: متصل کردن بدنه تجهيزات به نحوی که اطمينان حاصل گردد. درصورت هر گونه نقص الکتريکی ، ولتاژ فورا و بدون هيچگونه خطری به زمين تخليه خواهد شد .

 مسئوليتها :

4-1- مسئوليت نگهداری صحيح و بازرسی قبل از شروع کار در خصوص کابلهای نرم (انعطاف پذير) وسائل برقی قابل حمل و نقل بعهده کارگر و سرکارگر مربوطه نیز می باشد.

4-2- مسئوليت بازو بسته نمودن در تابلوهای برق و يا هرگونه تعمير و يا تغييری در سيستم تابلوها و يا راه اندازی و برقراری مجدد جريان برق نیز بعهده افراد ذيصلاح مجرب برقکار که قبلا از واحد برق کارخانه به واحد HSE کارخانه معرفی شده اند، می باشند.

4-3- مسئوليت علامت گذاری و تعيين مشخصات کليه انواع قطع کننده های مدارهای برقی   درکاخانه بعهده رئيس واحد برق کارخانه نیز می باشد.

4-4- مسئوليت بازرسی دوره ای و هرگونه تست و آزمايشی بر روی تجهيزات برقی از قبيل کابلها و قطع کننده های مدار و فيوزها ، کليدها و غیره و در نهايت رد يا قبول نمودن انها بعهده کارشناسان واحد برق و HSE کارخانه نیز است .

5-4- در صورت نياز به اخذ مجوز کار (بند 5-21 ) سرپرست مربوطه ملزم به آگاه نمودن واحد HSE کارخانه و اخذ مجوز لازم باشد .

6-4- جهت صدور مجوز کار ، واحد HSE کارخانه ملزم به بازرسی شرايط کار و افراد از نظر رعايت سلامت و ايمنی لازم می باشد .

3- روش اجرائی :

5-1- دستورالعمل ايمنی کار با تاسيسات برقی :

5-1-1- کليه قطعات تاسيسات الکتريکی بايد از نظر ايمنی مطابق با استانداردهای بين المللی باشند .

5-1-2- کليه قطعات الکتريکی بايد در اندازه های مناسب و منطبق با کاری باشند که برای آنها درنظر گرفته شده است و بويژه دارای خصوصيات زير باشند :

الف ) تحمل و استقامت مکانيکی کافی در شرايط کار را دارا باشند .

ب) در برابر عواملی چون آب و گردو غبار و گرمای الکتريکی و واکنشهای شيميائی مقاوم بوده و آسيب پذير نباشند .

بازار 20  تمامی محصولات خود را از برند های معتبر و با کیفیت عالی دریافت می نماید و خدمت شما عزیزان ارائه می دهد. و برای شما مشتریان عزیز ارسال می شود.

 

 

 

طبقه بندی
اطلاعات
درباره فروشگاه بازار 20
مشاوره ، انتخاب و خرید آنلاین
بازار 20 با جمع آوری برندهای برتر ایرانی و خارجی در نظر دارد بدون جانب داری از یک برند یا محصول خاص و با توجه به شرایط مشتریان عزیز و با در نظر گرفتن موارد استفاده، بهترین مشاوره را جهت انتخاب محصول مورد نیاز در اختیار کاربران قرار دهد. همچنین این مجموعه آماده همکاری با کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان عزیز جهت ارتباط مستقیم با مصرف کننده و فروش محصولات بدون واسطه می باشد.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به فروشگاه بازار 20 تعلق دارد